Header image Map


Facebook Twitter RSS
 
04/06/2011
Exhibition and presentation in Osijek, Croatia / Izložba i prezentacija u Osijeku
EN A small exhibition of my illustrations opened on the 4th of April at noon in the City and University Library of Osijek, Europske avenije 24, Croatia. Unfortunately, I wasn't at the opening, but I'll be there on 20th of April at noon, when I'll give a presentation of my work, with the emphasis on the Antuntun picture book. Hope to see you!  

HR Mala izložba mojih ilustracija otvorena je 4. travnja u 12 sati u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u Osijeku, Europske avenije 24. Na žalost, nisam bio na samom otvorenju, no doći ću 20. travnja u 12 sati, kad ću održati prezentaciju svojih radova, s naglaskom na slikovnicu Kako živi Antuntun. Nadam se da se vidimo!


photo: Srđan Lukačević