Header image Map


Instagram
Facebook
Linktree
 
ANToNToN /
KAKO ŽIVI ANTUNTUN

Grigor Vitez, Tomislav Torjanac (illustrator)
Mozaik knjiga (HR) 2009. | Mladinska knjiga (SI) 2010. | Perlina Press (US) 2020.


EN “Not long before [Grigor Vitez's] ninety-ninth birthday, Tomislav Torjanac, a great illustrator, created a picture book based on his AntonTon poem. Looking at it, you are happy you're no longer a child dependent on grown-ups and their wallets, and can simply walk into a  bookstore and buy it. And the cashier, thinking it's for a child's birthday, asks if the picture book needs to be gift-wrapped.”
– Miljenko Jergović

“What Torjanac did with a beloved children’s character is more than imagination – it really is Antuntun. […] All in all, a little masterpiece.”
Jutarnji list
 
HR “[Grigoru Vitezu] je malo pred njegov devedesetdeveti rođendan Tomislav Torjanac, veliki ilustrator, priredio slikovnicu po pjesmi Kako živi Antuntun. Pred tom slikovnicom čovjek je sretan što više nije dijete, pa ne ovisi o odraslima i o njihovim novčanicima, nego sam ide u knjižaru i kupi. A blagajnica tad pomisli kako je nekome djetetu rođendan pa pita treba li slikovnicu umotati u ukrasni papir.”
– Miljenko Jergović

“Ono što je Torjanac napravio s omiljenim dječjim likom, i više je od mašte – to je zaista Antuntun. […] Sve u svemu, pravo malo remek-djelo.”
Jutarnji list

AntonTon picture book was made after a much beloved children's classic by a Croatian poet Grigor Vitez, written almost half a century ago. The illustrations were painted in oils on 70x35 cm wood panels and combined with digital medium. Aside from illustrating it, I also designed and hand-lettered the book.   Slikovnica Kako živi Antuntun nastala je prema istoimenoj pjesmi Grigora Viteza, napisanoj prije više od pola stoljeća. Ilustracije sam naslikao uljenim bojama na drvenim podlogama 70x35 cm, u kombinaciji s digitalnom tehnikom. Osim što sam slikovnicu ilustrirao, grafički sam je oblikovao i vlastoručno upisao tekst.


AntonTon, front and back cover   Kako živi Antuntun, naslovnica i zaslovnica

The idea behind the illustration process was not to picture the main character, AntonTon, as someone of limited intelect – he just does things his way, and at no-one's expense. He may be a bit clumsy, but in the end succeeds in everything: he mends a cracked egg, a hen lays him money, he rows away through a field of wheat... The message to kids is: it is okay to be different, because people like Antuntun make this world an interesting place. Every bit of progress in science, culture, sports, etc. has happened because some Antuntun did something his way.   Ideja vodilja iza procesa ilustriranja bila je prikazati Antuntuna kao nekoga tko nije ograničenih umnih sposobnosti – on samo radi stvari na svoj način, ali ni na čiju štetu. Možda je u tome ponekad šeprtljav, no u svemu na kraju uspije: zašije jaje, kvočka mu izleže novce, odvesla kroz žito... Time se direktno poručuje djeci da je u redu biti drukčiji, jer ljudi poput Antuntuna čine ovaj svijet zanimljivim. Svaki napredak u znanosti, kulturi, sportu itd. dogodio se jer je negdje neki Antuntun napravio nešto na svoj način.


AntonTon, pages 4-5   Kako živi Antuntun, stranice 4-5

Furthermore, AntonTon is shown as someone of undefined age – it is left to the reader/viewer to decide how old he is, but he's definitely not a child (he might be in his late teens or older). It is important that he not be a kid, because in the earliest years of our lives we are all Antuntuns, i.e. we do things our way until we get molded by life and society. However, if we keep something of the AntonTonism principle within us as grown-ups, that makes us emotionally and intelectually richer.
The book received 3 major awards in Croatia: the Grigor Vitez, the Lice knjige and the Kiklop award.
In the US, it was published as AntonTon.
  Nadalje, Antuntuna sam prikazao kao osobu nedefiniranih godina – ostavljeno je da čitatelj/gledatelj odluči koliko je star, no definitivno nije dijete (može biti tinejdžer pa na dalje). Važno je da nije dijete jer svi smo mi u najranijim godinama svog života na neki način Antuntun, tj. stvari radimo na svoj način dok nas život i društvo ne oblikuju. Međutim, ako u nama ostane nešto od principa antuntunizma kad odrastemo, to nas čini emotivno i intelektualno bogatijim.
Slikovnica je dobitnica nagrada Grigor Vitez i Lice knjige za ilustraciju te knjižne nagrade Kiklop.
U SAD je objavljena kao AntonTon.


AntonTon, pages 14-15   Kako živi Antuntun, stranice 14-15