Header image Map


Facebook Twitter RSS
 
THE CAT AND THE DEVIL /
MAČAK I VRAG

james joyce, Tomislav Torjanac (illustrator)
Mozaik knjiga (HR) 2005, 2011. | Mladinska knjiga (SI) 2007. | Nova Vega (PT) 2013.

EN “[The Cat and the Devil picture book] is not a curiosity because of Joyce’s authorship, it is an event because of Tomislav Torjanac’s great illustrations. The Illustrations are, of course, a story in themselves, since the rich colouring and the characters’ elegance (the memorable, slender and creative devil in a black suit looks almost animated) absolve parents of unnecessary pedagogy or – god forbid – didactics. It is unpredictable where children’s interpretation of Torjanac’s visuals will lead to – which is probably better for Joyce, and definitely better for you.”
Jutarnji list
 
HR “[Slikovnica Mačak i vrag] nije kuriozitet zbog Joyceova autorstva, nego je događaj zbog izvrsnih ilustracija Tomislava Torjanca. Ilustracije su, naravno, priča za sebe, jer bogati kolorit i elegancija likova (antologijski je vižljasti kreativac vrag u crnom odijelu, djeluje kao da je animiran) rješavaju roditelje nepotrebne pedagogije ili, ne daj bože, didaktike.
Nepredvidivo je kamo će odvesti dječja interpretacija Torjančevih prizora priče – možda bolje po Joycea, svakako bolje za vas.”
Jutarnji list

The Cat and the Devil, front and back cover (2nd edition)   Mačak i vrag, naslovnica i zaslovnica (2. izdanje)

The Cat and the Devil is a short children's story written by the great James Joyce in form of a letter to his grandson in 1936. It's witty, clever and unmistakably Joyceian.
The letter tells a story of the people of Beaugency, their mayor, the cat, the devil and the bridge over the Loire river.
  Mačak i vrag kratka je priča za djecu velikoga Jamesa Joycea iz 1936. godine, napisana u obliku pisma njegovu unuku. Šaljiva je, inteligentna i nedvojbeno Joyceovska.
Pismo priča priču o stanovnicima gradića Beaugencyja (izgovoriti: Bužonsija), njihovom gradonačelniku, mačku, vragu i mostu preko rijeke Loire.


The Cat and the Devil, pages 10-11 (2nd edition)   Mačak i vrag, stranice 10-11 (2. izdanje)

I painted the illustrations in oil paints on wooden panels and later added some digital touch-ups to them. I also designed the picture book and hand-lettered it.   Ilustracije sam naslikao uljenim bojama na drvenim podlogama te ih kasnije digitalno doradio. Također sam grafički oblikovao slikovnicu i vlastoručno upisao tekst.


The Cat and the Devil, pages 4-5 (2nd edition)   Mačak i vrag, stranice 4-5 (2. izdanje)

Although I have illustrated a few books before The Cat and the Devil, I like saying that this picture books is my first, because it was the first one painted in the style I could call my own.
The picture book was nominated for the Grigor Vitez illustration award in Croatia. It was published in Slovenia by Mladinska knjiga and in Portugal by Nova Vega.Premda sam prije Mačka i vraga ilustrirao nekoliko knjiga, ovu slikovnicu spominjem kao svoju prvu, budući da je prva u nizu knjiga naslikanih stilom koji sam mogao nazvati svojim.
Slikovnica je u Hrvatskoj nominirana za nagradu Grigor Vitez za ilustracije. U Sloveniji ju je objavila Mladinska knjiga, a u Portugalu Nova Vega.


The Cat and the Devil, pages 6-7 (2nd edition)   Mačak i vrag, stranice 6-7 (2. izdanje)