Header image Map


Instagram
Facebook
Linktree
 
THE CAT AND THE DEVIL /
MAČAK I VRAG

james joyce, Tomislav Torjanac (illustrator)
Mozaik knjiga (HR) 2005, 2011. | Mladinska knjiga (SI) 2007. | Nova Vega (PT) 2013. | Petrine knjige (HR) 2022.

EN “[The Cat and the Devil picture book] is not a curiosity because of Joyce’s authorship, it is an event because of Tomislav Torjanac’s great illustrations. The Illustrations are, of course, a story in themselves, since the rich colouring and the characters’ elegance (the memorable, slender and creative devil in a black suit looks almost animated) absolve parents of unnecessary pedagogy or – god forbid – didactics. It is unpredictable where children’s interpretation of Torjanac’s visuals will lead to – which is probably better for Joyce, and definitely better for you.”
Jutarnji list
 
HR “[Slikovnica Mačak i vrag] nije kuriozitet zbog Joyceova autorstva, nego je događaj zbog izvrsnih ilustracija Tomislava Torjanca. Ilustracije su, naravno, priča za sebe, jer bogati kolorit i elegancija likova (antologijski je vižljasti kreativac vrag u crnom odijelu, djeluje kao da je animiran) rješavaju roditelje nepotrebne pedagogije ili, ne daj bože, didaktike.
Nepredvidivo je kamo će odvesti dječja interpretacija Torjančevih prizora priče – možda bolje po Joycea, svakako bolje za vas.”
Jutarnji list

The Cat and the Devil, front and back cover (2nd edition)   Mačak i vrag, naslovnica i zaslovnica (2. izdanje)

The Cat and the Devil is a short children's story written by the great James Joyce in form of a letter to his grandson in 1936. It's witty, clever and unmistakably Joyceian.
The letter tells a story of the people of Beaugency, their mayor, the cat, the devil and the bridge over the Loire river.
  Mačak i vrag kratka je priča za djecu velikoga Jamesa Joycea iz 1936. godine, napisana u obliku pisma njegovu unuku. Šaljiva je, inteligentna i nedvojbeno Joyceovska.
Pismo priča priču o stanovnicima gradića Beaugencyja (izgovoriti: Bužonsija), njihovom gradonačelniku, mačku, vragu i mostu preko rijeke Loire.


The Cat and the Devil, pages 10-11 (2nd edition)   Mačak i vrag, stranice 10-11 (2. izdanje)

I painted the illustrations in oil paints on wooden panels and later added some digital touch-ups to them. I also designed the picture book and hand-lettered it.   Ilustracije sam naslikao uljenim bojama na drvenim podlogama te ih kasnije digitalno doradio. Također sam grafički oblikovao slikovnicu i vlastoručno upisao tekst.


The Cat and the Devil, pages 4-5 (2nd edition)   Mačak i vrag, stranice 4-5 (2. izdanje)

Although I have illustrated a few books before The Cat and the Devil, I like saying that this picture books is my first, because it was the first one painted in the style I could call my own.


Premda sam prije Mačka i vraga ilustrirao nekoliko knjiga, ovu slikovnicu spominjem kao svoju prvu, budući da je prva u nizu knjiga naslikanih stilom koji sam mogao nazvati svojim.


The Cat and the Devil, pages 6-7 (2nd edition)   Mačak i vrag, stranice 6-7 (2. izdanje)